гр. София, бул. Патриарх Евтимий 16 |     +359 887567770  |   
CrystalSpa.eu
Меню

Спа консултиране

Спа консултиране

Направи запитване

СПА КОНСУЛТИРАНЕ

Чрез дъщерната ни компания Live SPA предлагаме следните услуги:
- Предпроектни проучвания (анализ на пазара, определяне на таргет групите, специфични за региона характеристики и др.)
- СПА концепции, СПА брандиране
- Оперативно СПА развитие (СПА протоколи и наръчници, СПА меню и др.)
- Обучения за СПА мениджъри и персонал